Transpłciowa młodzież w polskiej szkole

„Transpłciowa młodzież w polskiej szkole” to nowa publikacja Fundacji Trans-Fuzja, efekt trwającego ponad rok badania dotyczącego funkcjonowania dzieci i młodzieży transpłciowej w systemie szkolnym.

Publikacja jest pierwszym w Polsce podręcznikiem dla dyrekcji, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych stanowiąca kompendium wiedzy dotyczącej specyfiki pomocy młodzieży transpłciowej.

Do Fundacji coraz częściej zwracają się rodzice z prośbą o udzielenie wsparcia merytorycznego placówkom, w których uczą się transpłciowe dzieci i młodzież.

Z uwagi na brak szkoleń z zakresu seksualności i płciowości człowieka, szereg szkół a zatem i specjalistów, nie ma kompetencji, aby kompleksowo wesprzeć transpłciową młodzież, jej rówieśników, a także pracujące w placówkach osoby.

Podręcznik w jasny i przystępny sposób przedstawia zjawisko transpłciowości, daje specjalistom narzędzia ułatwiające dzieciom i młodzieży funkcjonowanie zgodnie z odczuwaną płcią, jak również przekazuje informacje pomocne specjalistom w kształtowaniu wśród młodzieży postaw akceptacji i szacunku wobec różnorodności.

Przewodnik, dostępny w wersji papierowej i on-line, jest efektem pracy badania społecznego „Tranzycje młodzieży w środowisku szkolnym” przeprowadzonego przez Fundację Trans-Fuzja w 2015 roku.

Ściągnij podręcznik w wersji PDF:
https://drive.google.com/file/d/1zaCJiJgqbH4tAoyRc3cYv_ZEUIZpclAm/view?usp=sharing

Fundacja Trans-Fuzja - Transpłciowa młodzież w polskiej szkole.pdf