Publikacje

Nasze

Raport z badania ankietowego: Diagnostyka HIV/AIDS a potrzeby osób transpłciowych w Polsce

Zdrowie osób transpłciowych i niebinarnych

Sądowa procedura uzgodnienia płci

Będziemy na bieżąco uzupełniać nasze archiwalne publikacje

W których braliśmy udział

Postępowania w sprawach o ustalenie płci

Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce

Overdiagnosed but Underserved

Ważne

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Sytuacja prawna osób nieheteroseksualnych i transpłciowych w Polsce