Transpłciowa młodzież w polskiej szkole - raport

„Transpłciowa młodzież w polskiej szkole” to pionierski projekt badawczy w Polsce, który w dogłębny sposób przygląda się doświadczeniom całego systemu szkolnictwa w umożliwieniu dzieciom transpłciowym funkcjonowania na terenie szkoły zgodnie z ich tożsamością płciową.

O transpłciowych dzieciach mówi się mało, a ich funkcjonowanie codzienne – niezależnie od wieku – bywa często źródłem stresu związanego z dojrzewaniem i zmieniającym się ciałem. Transpłciowe dzieci doświadczają ponadto braku akceptacji ze strony rówieśników, braku możliwości decydowania o sobie i często konfrontowane są z koniecznością wstrzymania się z działaniami zmierzającymi do korekty i uzgodnienia płci aż do pełnoletniości.

Badanie pokazuje, że pomimo ogólnego lęku i niesprzyjających warunków systemowych, istnieją w Polsce szkoły, w których dzieci transpłciowe uczą się, są akceptowane i lubiane, a także mają możliwość funkcjonować zgodnie ze swoją tożsamością. Podczas rocznego projektu Fundacja Trans-Fuzja zebrała i zanalizowała rozmowy przeprowadzone z dyrektorami szkół w całej Polsce, którzy i które podzielili się swoim doświadczeniem, trudnościami oraz obawami związanymi z akceptacją transpłciowości dziecka w szkole, w tym również obawami związanymi z ewentualnymi konsekwencjami systemowymi.

Na całość publikacji składają się wywiady z dyrekcją oraz ich analiza, a także artykuły dotyczące wsparcia psychologicznego i dostępu transpłciowej młodzieży do odpowiedniej opieki zdrowotnej. W publikacji znajduje się również analiza zespołu prawnego dotycząca regulacji prawnych związanych z możliwością społecznej tranzycji wraz z rekomendacjami w zakresie ich zmian.

– To pierwsze badanie w Polsce, które tak kompleksowo przedstawia trudny i bagatelizowany społecznie temat, jakim jest umożliwienie funkcjonowania zgodnie z odczuwaną płcią transpłciowym dzieciom i młodzieży przed ukończeniem 18 roku życia – komentuje Izabela Jąderek, koordynatorka projektu.

– Do Fundacji Trans-Fuzja zwraca się wielu rodziców i szkół z prośbą o wsparcie – wtóruje Wiktor Dynarski, osoba prezesująca organizacji – Prośby dotyczą zarówno organizacji wsparcia związanego z edukacją i szkoleniami dla kadry pedagogicznej, jak kompleksowej edukacji osób pracujących w określonej szkole. Spotykamy się również z prośbami o wsparcie wobec rówieśników, którzy doświadczają zmiany w szkole, co z uwagi na brak edukacji z zakresu płciowości i seksualności bywa trudnym doświadczeniem. Potrzeba akceptacji dziecka i pozwolenie mu na swobodna ekspresję sprowadza się w szkole do codziennych dylematów o to co jest ważniejsze – dobro dziecka czy procedury, które nie są jasne? Wspieranie rodziny czy uniknięcie konsekwencji ze strony kuratorium w przypadku kontroli? Podczas badania oddaliśmy głos tym, których na co dzień usłyszeć nie można.

Raport z badania można pobrać ze strony fundacji w formacie PDF. Jego druk był możliwy dzięki wsparciu ILGA-Europe w ramach projektu "Tranzycje młodzieży w środowisku szkolnym" oraz fundacji Mama Cash.

Raport możecie pobrać jako plik PDF:
https://drive.google.com/file/d/1vvkStVeSsM8aBJY8Un-EE0cPEjIyLMT3/view?usp=sharing

Fundacja Trans-Fuzja - Transpłciowa młodzież w polskiej szkole - raport z badań.pdf