List otwarty do "Gazety Wyborczej"

Streszczenie - O co chodzi?

31 lipca na łamach "Wolnej Soboty" wydawanej przez "Gazetę Wyborczą" ukazał się przedruk opublikowanego przez WELT tekstu Hannesa Steina „Utnij piersi, a potem się zobaczy”, recenzji książki “Nieodwracalne szkody” Abigail Shrier: https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,27386082,transplciowosc-abigail-shrier-w-ciagu-dekady-przybylo.html

Tekst dotyczy książki opartej na pseudonaukowych transfobicznych tezach popartych przez transfobicznych rodziców.

Fundacja Trans-Fuzja udostępniła publiczny list w sobotę, 31 lipca.

Publiczna odpowiedź "Gazety Wyborczej" została udostępniona 2 sierpnia.

Odpowiedź Fundacji Trans-Fuzja, transpłciowej społeczności i osób sojuszniczych w postaci listu otwartego została udostępniona 2 sierpnia.

Deklaracje podpisów przyjmujemy przez skrzynkę mailową podpisz.sie@transfuzja.org, messengera i skrzynkę wiadomości na Instagramie. Postaramy się aktualizować listę podpisów możliwie na bieżąco.

List otwarty Fundacji Trans-Fuzja, transpłciowej społeczności i osób sojuszniczych do "Gazety Wyborczej"

List otwarty Fundacji Trans-Fuzja, transpłciowej społeczności i osób sojuszniczych do „Gazety Wyborczej”


„Gazeta Wyborcza” od grudnia 2020 r. legitymizuje transfobię poprzez publikację transfobicznych artykułów, rzekomych listów do redakcji i wywiadów, w których przestrzeń do wypowiedzi dostają transfobiczne pseudofeministki. Kolejne publikowane teksty normalizują transfobiczne postawy, począwszy od wywiadów z Urszulą Kuczyńską i Kayą Szulczewską, przez list domniemanej zatroskanej matki i bełkotliwy tekst Piotra Głuchowskiego vel „osoby z jądrami”, a kończąc na opublikowanym w sobotę 31 lipca 2021 r. na łamach magazynu „Wolna Sobota” przedruku tekstu Hannesa Steina „Utnij piersi, a potem się zobaczy”, recenzji książki „Nieodwracalne szkody” Abigail Shrier. Po prawdzie nie mamy pewności, czy to koniec. Przedruk tekstu Steina spotkał się z reakcją Fundacji Trans-Fuzja w postaci przesłanego do redakcji i upublicznionego listu Zarządu Fundacji. Na publikację tekstu zareagowało także wiele organizacji, kolektywów, indywidualnych osób wypowiadających się w obronie praw osób transpłciowych. W przesłanej do Fundacji Trans-Fuzja i upublicznionej odpowiedzi, „Gazeta Wyborcza” zapowiada kolejne „zaangażowane” teksty poświęcone transpłciowości. Biorąc pod uwagę dotychczasowe publikacje, nie wiemy, jak to rozumieć - obiecują czy straszą?


Cała odpowiedź redakcji „Gazety Wyborczej” i Magazynu „Wolna Sobota” na list wystosowany przez Zarząd Fundacji Trans-Fuzja jest skandaliczna. Uważamy ją za gest wywrócenia stolika, przy którym „Wyborcza” chciała się z nami spotkać, by wspólnie szukać sposobów uzdrowienia sytuacji, naprawienia przez „Wyborczą” wyrządzonych przez nią do tej pory szkód i edukować się w temacie transpłciowości. Zarówno wcześniejszy list Zarządu Fundacji Trans-Fuzja, jak i odpowiedź redakcji „Gazety Wyborczej” i Magazynu „Wolna Sobota” dołączamy poniżej do niniejszego listu otwartego i zachęcamy do zapoznania się z nimi przed przejściem do dalszej części tego tekstu.


Wcześniejsze transfobiczne publikacje w „Gazecie Wyborczej” i na stronie Gazeta.pl spotykały się już z odpowiedzią aktywistycznej społeczności. Najbardziej widoczną i szeroką reakcją był niewątpliwie list otwarty przygotowany w styczniu 2021 r. przez Lobby LGBTQ, pod którym widnieje dziś niemal 1200 podpisów i za którym poszła konferencja prasowa pod siedzibą Agory w Warszawie. Naszą odpowiedzią na kryzys, który wówczas „Wysokie Obcasy” i „Gazeta Wyborcza” same sobie wywołały, było też przeprowadzone przez kadrę Fundacji Trans-Fuzja spotkanie z redakcją „WO” i dziennikarzami_rkami z innych redakcji „Gazety Wyborczej”, poświęcone transpłciowości, kwestiom inkluzywnego języka i zjawiska określanego jako TERF. Złożona wówczas przez szefową serwisu Wyborcza.pl Aleksandrę Sobczak zapowiedź szkoleń została przez transpłciową społeczność przyjęta z wyczekiwaniem i ostrożną nadzieją, że takie szkolenia przyniosą efekt. Dziennikarze_rki nie muszą wiedzieć wszystkiego - gorzej, jeśli wykazują skłonność do tego, by przyznanie się do błędu traktować jako uchybienie dla ich pozycji komentatorek_rów społecznej rzeczywistości. Dodajmy - rzeczywistości, która nie jest ich życiową codziennością i wypadałoby słuchać osób, które mają coś więcej do powiedzenia lub dotyczą bezpośrednio ich życia. Dziś już wiemy, że efekt przeprowadzonego spotkania jest żaden.


O skali niezrozumienia sytuacji po stronie „Gazety Wyborczej” najlepiej świadczy odpowiedź redakcji. Wpisuje się ona w ciąg tłuczenia się od ściany do ściany, między opowiadaniem się po stronie wykluczanej społeczności i unieważnianiem tego chwilę później poprzez dawanie transfobicznym pseudofeministkom kolejny raz przestrzeni do demonizowania osób transpłciowych i rozniecania atmosfery nienawiści i sztucznego zagrożenia.


Społeczność, która w Polsce doświadcza wielkiej skali uprzedzeń, przemocy, dyskryminacji i represji, dodatkowo musi mierzyć się obecnie z importowaną z krajów Europy Zachodniej i USA transfobią opakowaną w pseudofeminizm, czyli z terfizmem. Siłę napędową terfizmowi zapewniły nazwiska kilku czołowych aktywistek, które przez lata ugruntowały swoją pozycję działaczek równościowych i dziś wykorzystują ją do nakręcania nagonki na osoby trans. „Wyborcza” tym czołowym terfkom dała widoczność, a terfizm traktuje jak merytoryczny głos w dyskusji. Ze strony „Gazety Wyborczej” spotykamy się z całkowitym ignorowaniem faktu, że nie jest to żaden głos w żadnej dyskusji, tylko kolejne wydanie transfobicznej mowy nienawiści i języka wykluczenia. Kolejny raz osoby cispłciowe próbują dyktować dyskurs tego, czym jest transpłciowość i czego społeczność potrzebuje,


Taki przekaz trafia w Polsce na bardzo podatny grunt. Jest tym bardziej niebezpieczny, gdy jest zakamuflowany jako troska o nastoletnie dziewczynki, którym rzekomo coś grozi ze strony trans aktywistów_tek (i to w sytuacji, kiedy w ogóle nie mówimy o dziewczynkach, tylko młodych osobach odkrywających, że są transpłciowymi mężczyznami czy osobami niebinarnymi), i o cispłciowe kobiety, którym rzekomo zagrażają kobiety transpłciowe. Dokładnie w takim tonie utrzymany jest przedrukowany na łamach “Wolnej Soboty” tekst z “Die Welt”. Tymczasem w redakcyjnym procesie selekcji tekstów został on potraktowany jako ciekawa i wnikliwa perspektywa na rzekomy problem “pochopnej” tranzycji. Zabrakło tutaj dziennikarskiej wnikliwości i przyjrzenia się, jak tak naprawdę wygląda rzeczywistość życia osób transpłciowych.


O tym, jak poważnego zaniedbania dopuściła się redakcja, najlepiej świadczy osoba autorki „Nieodwracalnych szkód”, jej upodobanie do podpierania się pseudonaukowymi źródłami i bogata sieć jej powiązań z fundamentalistycznymi organizacjami, które za cel obrały sobie prawa osób LGBTQIAP, prawa reprodukcyjne i prawa człowieka w ogólności. Dziennikarskie śledztwo za redakcję „Gazety Wyborczej” przeprowadzili_ły Nina Kuta i Dag Fajt, a z jego rezultatami zapoznać się można w tekście „Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo, Gazeta Wyborcza ponownie opublikowała transfobiczny tekst”, dostępnym pod adresem https://tranzycja.pl/publikacje/kolejny-transfobiczny-tekst-wyborczej/. Z tekstu tego dowiadujemy się m.in., że Shrier swoją obrzydliwą i nienawistną publikację oparła na pseudobadaniach Lisy Littman, twórczyni koncepcji “nagle pojawiającej się dysforii płciowej”. Jak piszą Nina Kuta i Dag Fajt, „trzy dni przed publikacją tekstu Steina w Gazecie Wyborczej, największa północno-amerykańska koalicja wydziałów uniwersyteckich i organizacji zrzeszających psychologów CAAPS (Coalition for the Advancement & Application of Psychological Science) wydała oświadczenie, w którym jasno postuluje pozbycie się diagnozy ROGD z praktyki medycznej ze względu na brak jakichkolwiek rzetelnych badań i empirycznych dowodów na jej istnienie”. Za podstawę całej koncepcji posłużyły Littman rozmowy z transfobicznymi, nieakceptującymi swoich dzieci rodzicami. Same osoby transpłciowe nie dostały tu prawa głosu.


Tej wiedzy zabrakło redakcjom „Gazety Wyborczej” i Wolnej Soboty”, ale tak duże medium nie jest w stanie niczym się usprawiedliwić w tej sytuacji. Zresztą, usprawiedliwiać się redakcja „Gazety Wyborczej” nie próbuje, za to w odpowiedzi na list Trans-Fuzji okopuje się na stanowisku, że rzetelnie zajmuje się doniosłym społecznie tematem. W ten sposób redakcja jedynie się kompromituje - być może świadomość ta przyjdzie wraz z publikacją naszego listu, ale nie jest to coś, na co jeszcze byśmy liczyły_li.


W przesłanej do Fundacji Trans-Fuzja odpowiedzi zabrakło z kolei odniesienia się do naszych argumentów. Zamiast tego dostały_liśmy pouczenie o niuansach rzeczywistości, których, tak najwyraźniej redakcja „Gazety Wyborczej” przypuszcza, nie dostrzegamy. Temat detranzycji Fundacja Trans-Fuzja poruszała w kontrze do tego, jak jest on w zmanipulowany sposób prezentowany przez terfki pokroju Abigail Shrier. W odpowiedzi Mai Heban na przedruk tekstu Steina znalazło się wnikliwe przyjrzenie się kwestii detranzycji. “Gazeta Wyborcza” tymczasem podąża za zmanipulowanymi danymi i statystykami wykorzystywanymi do straszenia, szczucia i odbierania samostanowienia osobom transpłciowym i niebinarnym.


W odpowiedzi nadesłanej do Fundacji Trans-Fuzja czytamy: „Tekst "Die Welt" opisuje książkę i zjawisko. Spokojnie i rzeczowo. Przedstawia stanowisko osób trans i ich perspektywę, jasno mówi, że odrzucają tę książkę. Wspomina o dyskryminacji osób trans na całym świecie, jak również o afiliacjach autorki książki mogących wpływać na jej perspektywę”. Nie wiemy, czy czytali_łyśmy ten sam tekst. „Odrzucenie” książki przez osoby transpłciowe w tekście Steina jest podane w formie uhonorowania Shrier tytułem „najbardziej niebezpiecznej kobiety w Ameryce”. Zaiste, spokojnie i rzeczowo, na poziomie spokoju i opanowania bijącego z samego tytułu tekstu Steina.


Wśród nas, aktywistek_tów działających na rzecz transpłciowej społeczności i osób zajmujących sojusznicze stanowisko, są też osoby związane na co dzień z mediami. Nawet jeśli nie zajmujemy się dziennikarstwem zawodowo, to bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę z siły oddziaływania mediów. Przynależąc do marginalizowanej grupy, wpływ ten odczuwa się bardzo realnie i często bardzo dotkliwie, bowiem pisanie o grupach marginalizowanych w tonie sensacji, paniki moralnej i symetryzmu udającego roztropny dystans do różnych stron sporu jest pokusą łatwego nabicia wyświetleń i zwiększenia nakładu.


W przypadku “Gazety Wyborczej” możemy mieć obecnie jak najgorsze zdanie o tym, jak redakcja rozumie misję mediów i odpowiedzialność za słowo. Medium, któremu podobno “nie jest wszystko jedno”, podąża za chwytliwymi tematami i klimatem społecznym, jak widać, także wtedy, gdy w ten sposób dołącza do szczucia na marginalizowaną grupę. “Wyborcza” nie ma przy tym komfortu, jakim cieszą się media otwarcie transfobiczne i zasłania się tutaj podejmowaniem ważnego tematu “Zważywszy na ów drastyczny i często nieodwracalny charakter, warto wspomnieć również o tych kilku procentach [osób decydujących się na detranzycję]. Również dla świadomości, że sprawy tak intymne, a jednocześnie publiczne, w sensie wpływu na postawy, opinie obywateli, nigdy nie są tak proste, jak chciałoby się uważać.” - czytamy w odpowiedzi “Wyborczej”. Nie wiemy, czy redakcja liczyła, że w ten sposób przekona nas do swoich dobrych intencji, ale jeśli tak, to nie wyszło.


W poprzednim liście Fundacji Trans-Fuzja nie bez powodu znalazło się odwołanie do artykułu ks. Oko, który „“Gazeta Wyborcza” opublikowała w roku 2005, po czym dokonała zbiorowego redakcyjnego wyparcia tego faktu. „“Wyborcza” zapewne nie traktowałaby transfobicznych popisów najwyższych urzędników państwowych, prorządowych mediów czy któregoś z biskupów jako merytorycznych wypowiedzi. Czemu inaczej jest z terfizmem? Mamy wrażenie graniczące już z pewnością, że redakcja „Gazety Wyborczej” idzie tutaj po linii schlebiania społecznym nastrojom dla zapewnienia sobie zasięgów i sprzedaży. A że transfobia jest w Polsce w dalszym ciągu bardziej akceptowalna niż homofobia ks. Oko, to redakcja “Wyborczej” ma poczucie, że może sobie na to pozwolić bez wizerunkowych strat.


Transfobia, jak wszystkie inne wyrazy nienawiści do grup mniejszościowych, nie jest czymś, co opisuje człowieka, który ją głosi, ale jego/jej akcje. Dlatego nie można zadeklarować „nie jesteśmy transfobami" i iść dalej w świat, dając, wielokrotnie, platformę transfobicznym ideom na łamach swojej gazety. Jeżeli chce się mieć opinię transinkluzywnego medium, należy to pokazać poprzez swoje czyny: publikowanie rzetelnych artykułów o sytuacji osób transpłciowych w Polsce i na świecie, nie nagłaśnianie terfowskiego dyskursu, niedawanie platformy na transfobiczne treści, które nie dość, że spłycają zjawisko detranzycji, to narażają osoby trans na ogromny backlash społeczny. „Nie jesteśmy transfobami” słyszymy dostatecznie często, by traktować jako czerwoną flagę i wstęp do tego, co usłyszymy zaraz potem i co tę sojuszniczą deklarację zaneguje. „Gazeto Wyborcza”, od powiedzenia „nie jesteśmy transfobami” może poprawi Wam się samopoczucie, ale sojusznicze super moce na Was od tego nie spłyną.


List Zarządu Fundacji Trans-Fuzja powstał w odpowiedzi na tekst, którego nie mogły_liśmy zignorować. Odpowiedź redakcji na nasz list nie odnosi się do realiów życia osób transpłciowych. Jesteśmy pod wrażeniem, że redakcja uznała tak obraźliwe, butne i nieprofesjonalne stanowisko za warte opublikowania. Pozostaje nam zaapelować do „Wyborczej”, by nie spełniała swojej zapowiedzi publikowania kolejnych „zaangażowanych” tekstów o transpłciowości.

Aktualizowana lista podpisów

Organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, media

 1. Trans-Fuzja, Fundacja na rzecz Osób Transpłciowych

 2. Aborcyjny Dream Team

 3. Akcja Socjalistyczna

 4. Angry Trans - "Lifyen"

 5. Centrum Praw Kobiet

 6. Centrum Terapii Haak

 7. Dumni i Wściekli

 8. Edinburgh Queer Collective

 9. emijaponka.pl - blog

 10. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

 11. Federacja Znaki Równości

 12. Food Not Bombs Gdynia

 13. Fundacja Akceptacja

 14. Fundacja Droga Kobiet

 15. Fundacja Feminoteka

 16. Fundacja Finea

 17. Fundacja Głosuj na Kobietę

 18. Fundacja Interakcja

 19. Fundacja PROMENADA

 20. Fundusz dla Odmiany

 21. Fundusz Solidarnościowy im. Milo Mazurkiewicz

 22. Grupa Nieustającej Pomocy

 23. Grupa Ponton

 24. Ka – transpłciowa dziewczyna

 25. Kampania Przeciw Homofobii

 26. Kolektyw Marsz Równych (podmiot organizujący Marsz Równych w Gdyni)

 27. Kolektyw Niebinarnego Ciepła

 28. Kolektyw Szpila

 29. Kolektyw Tęczowe Koziołki

 30. Lokalni Poznańscy Voguerzy

 31. Manifa Lublin

 32. Młodzi Razem

 33. My, Rodzice Stowarzyszenie matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIA

 34. Nowa Lewica Kutno

 35. Olsztyński Marsz Równości

 36. Parada Równości

 37. Porozumienie Kobiet 8 Marca

 38. Queer Nad Odrą

 39. Queerkolektyw Kopciuszkowo

 40. Rada Języka Neutralnego / zaimki.pl

 41. Radykalny symetryzm

 42. Sex Work Polska

 43. Spółdzielnia Praktyk Wywrotowych

 44. Stop Bzdurom

 45. Stowarzyszenie Fabryka Równości

 46. Stowarzyszenie Lambda Warszawa

 47. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

 48. Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado

 49. Stowarzyszenie Tęczówka

 50. Tęczowa Częstochowa

 51. TęczowePogotowie.pl

 52. Tęczowy Białystok

 53. TransNews (fb)

 54. tranzycja.pl

 55. Wielka Koalicja za Równością i Wyborem


Podpisy indywidualne

 1. Agata Adamczuk, przyjaciółka aborcyjna

 2. dr inż. Anna Adamczyk, feministka, programistka, analityczka

 3. Gocha Adamczyk z Leeds

 4. Renata Adamowicz

 5. Grzegorz Antoszewski

 6. Katarzyna Augustynek

 7. Marta Badowska

 8. Jakub Barankiewicz

 9. Betty Q, performerka, pedagożka

 10. Ewka Błaszczyk, aktywistka na rzecz praw człowieka

 11. Aleksandra Błońska, psychiatra

 12. Krzysztof Bogusz, psychiatra

 13. Natan Borczuch

 14. Zośka Borucińska, LAS RĄK

 15. Kinga Boruń

 16. Natalia Broniarczyk - Aborcyjny Dream Team, ISNS UW

 17. Andrzej Broniarek

 18. Nikola Broyak, blog "Polecam poczytać transa"

 19. Aleksandra Brzoza, Razem Świętokrzyskie/Młodzi Razem

 20. Dawid Bujak

 21. Magdalena Buła, aktywistka społeczna

 22. Jan Burek

 23. Patrycja Burghardt

 24. Małgorzata Büthner-Zawadzka, dr nauk humanistycznych

 25. Mariusz Butrykowski

 26. Agata Bzdyń, radczyni prawna

 27. Agnieszka Całka

 28. Karolina Cecot, tatuatorka

 29. Małgorzata Chojniak, cis osoba

 30. Oktawiusz Chrzanowski

 31. Filip Chudy, Akcja Socjalistyczna, Lewica Razem

 32. Sylwia Chutnik-

 33. Agata Chyżewska - Pawlikowska, Fundacja Nie Tylko Matka Polka, Toruńska Brygada Feministyczna, Toruński Strajk Kobiet

 34. Mariusz Chyżyński

 35. Weronika Ciałowicz - dziennikarka kulturalnemedia.pl

 36. Kazimierz Cichoń, ilustrator

 37. Karolina Cieślik-Jakubiak, osoba sojusznicza

 38. Krzysztof Cieślik

 39. Baś Cygan - Femikotki

 40. Klara Cykorz

 41. Michał Cyruchin

 42. Maja Czepiel

 43. Dag Fajt, osoba aktywistyczna

 44. Monika Dąbrowska

 45. Paweł Dembowski, tłumacz, członek Rady Języka Neutralnego

 46. Iza Desperak

 47. Agnieszka Drwal, osoba wspierająca i matka transpłciowego syna

 48. Maciej Dubowski, psycholog

 49. prof UAM, dr hab. Julia Durzyńska

 50. Anna Dymarczyk, redaktorka WTV.pl

 51. Wiktor Dynarski, Ośrodek Badań Społecznych nad Seksualnością, Uniwersytet Warszawski

 52. Miłosz Dziedziak - psycholog

 53. Anna Dzierzgowska, nauczycielka

 54. Agata Dziuban, socjolożka

 55. Teresa Fazan

 56. Alicja Fidowicz

 57. Oliwia Florek

 58. Justyna Galant

 59. Luca Gaszyński

 60. Jolanta Gawęda

 61. Jakub Gawron, Atlas Nienawiści

 62. Urszula Gawrych

 63. Angela Getler, redaktorka Transnews, autorka Tęczowej Flagi Polski

 64. Karolina Gierdal

 65. Jo Ash Gierzyńskx, Akcja Socjalistyczna

 66. Martyna Gitalewicz

 67. Maja Głogowska

 68. Joanna Głuszek, Tęczowy Białystok

 69. Anna Tess Gołębiowska, dziennikarka, aktywistka, członkini Rady Języka Neutralnego

 70. Marta Gołębiowska

 71. Agnieszka Gonera

 72. Magdalena Gortatowska

 73. Anna Górska

 74. Gabi Grela (ono/jego), osoba członkowska kolektywu Nowa Fala Aktywizmu

 75. Karolina Grenda, członkini kolektywu "Rada Języka Neutralnego"

 76. Sybil Grzybowskie, kolektyw Rada Języka Neutralnego i Inicjatywa 8 marca

 77. Joanna Gzyra-Iskandar, Fundacja Instytut Spraw Społecznych

 78. L. Hadder

 79. Agnieszka Itner - rzeszowska aktywistka, Lewica Razem

 80. Agnieszka Iwańska

 81. Aleksander J.L.

 82. Magda Jacoń

 83. Wiktoria Jacoń - aktywistka

 84. Magdalena Jakubiak

 85. Grzegorz Jezierski

 86. Maria Jopyk-Misiak

 87. Maja Heban

 88. dr Zuzanna Hertzberg - artystka, aktywistka

 89. Emilia Heuchert

 90. Feliks Iwanczenko

 91. Magdalena Jacoń

 92. Anna Janiak-Woźniak

 93. Alex Nadia Janiczak

 94. Kinga Janik-Koncewicz

 95. Ingeborga Janikowska-Lipszyc

 96. Piotr Jankowski - wiceprezes Tolerado, członek Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania

 97. Emilia Japońska

 98. Adrian Jasiński, członek Stowarzyszenia Demokraci Ziemi Sanockiej

 99. Olga Jaskulska

 100. Marcin Jaworek - członek zarządu, generał Homokomanda

 101. Idzie Jurczak, osoba aktywistyczna, psycholożka

 102. Zu Jusińska

 103. Dominika Kaczmarek

 104. Lidia Kaczmarek

 105. Max Kaczmarek

 106. Anna Kamionowska, nauczycielka

 107. Filip Kamionkowski

 108. Jerzy Kamionowski

 109. Barbara Kapelińska

 110. Zbigniew Kapeliński

 111. Zofia Kardasz - psycholog, psychoterapeuta

 112. Ewa Kata

 113. Julia Kata, Starsza Managerka Wykonawcza, Fundacja Trans-Fuzja

 114. Kate's Queerdom

 115. Fryderyk Kądziela

 116. Michał Kątny - aktywista

 117. Karolina Kiembłowska - lekarka

 118. Paweł Klebba, osoba członkowska Lewicy Razem

 119. Max Klementow

 120. Piotr Klepak

 121. Maria Kniaginin-Ciszewska

 122. Paweł Knut, adwokat

 123. Jacek Kochanowski - profesor Uniwersytetu Warszawskiego

 124. Anna Kociszewska, architektka wnętrz

 125. Jakub Kocjan, Akcja Demokracja, Studencki Komitet Antyfaszystowski

 126. Piotr Jan Kolasiński, sojusznik

 127. Ali Kopacz

 128. Irena Kopocińska

 129. Adam Kościelak, członek Lewicy Razem

 130. Paweł Koślacz nauczyciel, aktywista

 131. Jędrzej Kowalewski

 132. Tomasz Kowalewski

 133. Agata Kowalska, dziennikarka OKO.press

 134. Orestes Kowalski - Everyday Hero

 135. Monika Kozakiewicz

 136. Bogumiła Kółkiewicz

 137. Maria Krawczyk, sojuszniczka osób LGBT+, psychoterapeutka, Gabinet Otwarty

 138. Agata Kreska

 139. Elias Król - mężczyzna transpłciowy, założyciel grupy edukacyjnej na facebooku Transylwania - baza wiedzy

 140. Karolina Kubik

 141. Ewelina Kucharz

 142. Artur Kula, aplikant adwokacki

 143. Nina Kuta, TransGrysy

 144. Kamil Kuzak, osoba członkowska Lewicy Razem

 145. Laura Kwoczała

 146. Maria L., czytelniczka "Gazety Wyborczej"

 147. Piotr Laskowski

 148. Katarzyna Lewandowska

 149. Linus Lewandowski - członek zarządu, generał Homokomanda

 150. Joanna Lewicka - studentka seksuologii

 151. Miko Lipiński, redaktor, wPunkt

 152. Adam Lipszyc

 153. Rony Ariel Lis – aromantyczny aktywista, osoba członkowska Rady Języka Neutralnego i Periquito LGBTQIA

 154. Maciej Liskowacki - członek zarządu, generał Homokomanda

 155. Teo Łagowska

 156. Alina Łazewska

 157. Agnieszka Łuczak, Płock

 158. Patrycja Machaj, osoba sojusznicza

 159. Kamil Maczuga, Atlas Nienawiści

 160. Norbert Madura, Młodzi Razem

 161. Aleksandra Magryta

 162. Wiktoria Maik

 163. Bartosz Majer, działacz Młodych Razem i Lewicy Razem

 164. Aleksandra Malita

 165. Justyna Manarczyk

 166. Maciek Mandelt, Stowarzyszenie Nomada

 167. Katarzyna Marzęda (ona/jej), lekarka stażystka, sojuszniczka, osoba queerowa

 168. Piotr Masierak, dziennikarz, artysta, były pracownik GW

 169. Rafał Maszkowski

 170. Klarens Matusiak (on/jego), osoba niebinarna studiująca psychologię

 171. Oliwia Matuszewska

 172. Joanna Mazur

 173. Anna Mazurczak, adwokatka

 174. Ryan McLeod, aktywista, społecznik, emigrant, opiekun środowiskowy

 175. Kinga Michalska, fotografka

 176. Oskar Mieczkowski, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej

 177. Misia Joachim - Drag Performerka, Club Kid, aktywistka LGBTQ pracującą jako makijażystka

 178. Szymon Misiek, językoznawca, doktorant w Instytucie Anglistyki UW, członek kolektywu "Rada Języka Neutralnego"

 179. Maciej Misiorny, Warszawa

 180. Agata Młynarczyk-Burek - sojuszniczka i psycholog

 181. Magdalena Morawik

 182. Izabela Morska

 183. Ewelina Negowetti

 184. Michał Negowetti

 185. Szymon Niemiec

 186. Maksymilian Nowicki

 187. Artur Nowrot

 188. Bebe Ogłoza, animatorka i ilustratorka

 189. Artur Olchowy

 190. Monika Oleksicka-Baran

 191. Lu Olszewski - aktywistka, asystentką społeczna posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk

 192. Bogna Ostrowska

 193. Zyta Ostrowska

 194. Hubert Pacioch, Akcja Socjalistyczna

 195. Urszula Pado

 196. Magdalena Pająk

 197. Archie Pałka, osoba członkowska Rady Języka Neutralnego

 198. Julia Pankiewicz, lekarka stażystka

 199. Katarzyna Paprota, działaczka, publicystka

 200. Arek Parker

 201. Joanna Petruczenko

 202. Jakub Piaskowski_a

 203. Anna Pietrucha

 204. Joanna Pietrzak

 205. Karolina Pietrzykowska, lekarka stażystka

 206. Monika Piłat

 207. Zuzanna Piontke, Bezpestkowe

 208. Maria Pisarek

 209. Przemysław Płochocki

 210. Elżbieta Podleśna, psycholożka, aktywistka równościowa

 211. Wiola Popiołek

 212. Paweł Preneta - Akcja Socjalistyczna, Atlas Nienawiści

 213. Andrea Prusinowsku – kolektyw Rada Języka Neutralnego

 214. Barbara Przygoda

 215. Miłosz Przepiórkowski - członek zarządu Lambda Warszawa

 216. Marta Puczyńska

 217. Przemysław Pyszlak

 218. Michał Radecki

 219. Maciek Rauhut, aktywista społeczny

 220. Patryk Reczulski (ono/jego)

 221. Karolina Rogaska, dziennikarka

 222. Anna Rohde

 223. Małgorzata Rohde

 224. Marek Rozpłoch

 225. Martyna Równiak

 226. Małgorzata Rybak

 227. Maria Ryll

 228. Tomasz Sarosiek - członek zarządu, generał Homokomanda

 229. Kaja Siczek

 230. Carmen Siekierzycka

 231. Ewa Siekierzycka

 232. Klara Sielicka-Baryłka

 233. Magda Skawina, studentka dziennikarstwa

 234. Ida Skucińska

 235. Dorian Słodkowski

 236. Claudia Snochowska-Gonzalez

 237. Aleksandra Sobańska - wiceprezeska Stowarzyszenia Fabryka Równości

 238. Caroline Alyssa Sobocińska

 239. Michał Sokołowski

 240. Ame Sokólski

 241. Małgorzata Sroka

 242. Bart Staszewski

 243. Gabriela Patrycja Surma, transpłciowa dziewczyna

 244. Anna Staniorowska, malarka, historyczka sztuki i aktywistka klimatyczna

 245. Anna Stężały

 246. Piotr Strychalski

 247. Agnieszka Stuczyńska - viceprezeska Stowarzyszenia Tęczówka

 248. Piotr Sułkowski

 249. Keri Szafir

 250. Niki Szafir, Akcja Socjalistyczna

 251. Tristane Szafir

 252. Łaja Szkło, tekściarka

 253. Niko Szlachta, osoba niebinarna i aktywistyczna

 254. Ada Szpilka

 255. Chrystian Szpilski

 256. Jakub Szwedowicz

 257. Anna Szydłowska

 258. Magni Szymaniak

 259. Anna Maria Szymkowiak, Prezeska Zarządu Fundacji Akceptacja

 260. Wojciech Śliwa

 261. Agata Śmiałkowska, Bezpestkowe

 262. Dr Justyna Świdrak, Instytut Psychologii PAN & Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)

 263. Loss Święcicka

 264. Joanna Świt, sojuszniczka, osoba queerowa

 265. Aleksandra Taran

 266. Bartek Tarnowski

 267. Hela Teleżyńska

 268. Irka Teleżyńska

 269. Martyna Tokarska

 270. Marta Tomaszewska

 271. Radosław Trzęsicki

 272. Alicja Tuszakowska

 273. Anna Tyślerowicz

 274. Marek Urbaniak, prawnik, działacz społeczny

 275. Sebastian Walczak

 276. Maciej Walczuk, Młodzi Razem

 277. Jaśmin Wasiucionek

 278. WdŻ dla zaawansowanych

 279. Piotr Wierzbicki, tłumacz

 280. Emilia Wiśniewska - prezeska Zarządu i koordynatorka rzecznictwa, Fundacja Trans-Fuzja

 281. Adam Witkowski

 282. Michał Woliński, grafik

 283. Marcin Wolski

 284. Olga Woźna - Gabinet Psychologiczny SIMUL, strona @psycholog.seksuolog na Instagramie

 285. Marta Wróblewska

 286. Gabriela Wysocka

 287. Beata Zabłocka

 288. Katarzyna Zajd

 289. Szymon Znojek, zwykły człowiek

 290. Szymon Zwierew

 291. Agnieszka Żakowska

 292. Magda Żmiejko, nauczycielka

 293. Zofia Żółtek, doktorantka IH PAN

Deklaracje podpisów przyjmujemy przez skrzynkę mailową podpisz.sie@transfuzja.org, messengera i skrzynkę wiadomości na Instagramie. Postaramy się aktualizować listę podpisów możliwie na bieżąco.

Publiczny List Zarządu Fundacji Trans-Fuzja z 31 lipca 2021

Publikujemy list Zarządu Fundacji Trans-Fuzja przesłany do redakcji Gazeta Wyborcza i magazynu "Wolna Sobota". Dla nas nie taka wolna, bo spędzamy ją na kontrowaniu transfobicznych bredni i pseudonaukowego bełkotu.

Zespole Redakcyjny „Gazety Wyborczej” i Magazynu „Wolna Sobota”,

Zwracamy się do Państwa w związku z opublikowanym na łamach “Wolnej Soboty”, magazynu “Gazety Wyborczej” przedrukiem opublikowanego przez WELT tekstu Hannesa Steina „Utnij piersi, a potem się zobaczy”, recenzji książki “Nieodwracalne szkody” Abigail Shrier. Chciały_libyśmy napisać w tym miejscu, że publikacja tego tekstu jest dla nas zaskoczeniem. Niestety, nie jest. Wpisuje się bowiem w trend użyczania przez “Gazetę Wyborczą” przestrzeni transfobicznym postawom, prezentowania praw osób transpłciowych jako zagrożenia dla praw cispłciowych kobiet, a często też ośmieszania osób transpłciowych opowiadających o swoich doświadczeniach.

Szesnaście lat temu “Gazeta Wyborcza” swoje łamy udostępniła ks. Dariuszowi Oko i jego artykułowi “Dziesięć argumentów przeciw”. Z pierwszej strony papierowego wydania po oczach biło stwierdzenie “Dla zdrowego rozumu akceptacja homoseksualizmu jest nie do przyjęcia”. Pozostało to na lata hańbą ciągnącą się za “Gazetą Wyborczą”, hańbą niełatwą do zmycia.

Tym razem w redakcyjnym procesie doboru tekstów zabrakło, zdaje się, jakiejkolwiek uwagi i przyjrzenia się, jaki tekst ma się ukazać na łamach “Wolnej Soboty”. W rezultacie magazyn “Gazety Wyborczej” dobrowolnie stał się tubą dla transfobicznej pseudonaukowczyni, która poparcia dla swoich tez szukała wśród transfobicznych rodziców. To właśnie oni bowiem, a nie same osoby transpłciowe, dostarczyli Abigail Shrier materiału do książki. Dokładnie ci rodzice, którzy swoje transpłciowe dzieci są gotowi zamknąć szczelnie w czterech ścianach, zaprowadzić do egzorcysty czy prędzej pobić, by wybić z głowy transpłciowość, niż zaakceptować. “Dzisiejsze nastolatki przeżywają w wielkiej samotności” - pisze Stein. I miałaby rację, gdyby tylko miała przy tym na myśli nastolatki spędzające ważne lata swojego życia w czterech ścianach z transfobicznymi rodzicami. Dla tych nastolatków transpłciowa społeczność i rzetelne źródła wiedzy dostępne także w internecie to nie zagrożenie - to szansa na zrozumienie siebie, znalezienie potrzebnego wsparcia, dotrwanie do samodzielności życiowej i możliwości decydowania o sobie.

Pozoru rzetelności książce Shrier i recenzji autorstwa Steina dodają statystyki. Zostały one jednak wykorzystane do straszenia i budowania atmosfery paniki moralnej - spójrzcie, jak wielu naszym córkom grozi trans aktywizm! Przy wielu zmanipulowanych danych, wykorzystywanych na poparcie uprzedzeń niewątpliwie nie zabrakłoby Państwu umiejętności właściwego rozpoznania stojących za nimi intencji. W tym przypadku potraktowaliście Państwo te statystyki bez namysłu. A rzeczywisty obraz zawarty w liczbach przynosi badanie z 2021 r., cytowane przez dziennikarkę i aktywistkę Maję Heban w odpowiedzi na Państwa tekst: “ponad 17 tys. ankietowanych osób transpłciowych mieszkających w Stanach Zjednoczonych 13,1 proc. w pewnym momencie dokonało detranzycji. Wśród tych osób 15,9 proc. podało powody "wewnętrzne", tj. wynikające z własnych odczuć, np. przekonania, że jednak nie są trans, a 82,5 proc. wskazało na przynajmniej jeden czynnik zewnętrzny jak presja otoczenia i transfobia. Po przeliczeniu widać więc, że zaledwie 2,08 proc. osób uczestniczących w badaniu wycofało się z tranzycji z powodów innych niż zewnętrzne.”

-

Teksty, które sami Państwo publikujecie, powinny Państwu wystarczyć za źródło wiedzy o terminologii i kwestiach językowych związanych z transpłciowością. Gdy mówimy osobach, którym przy urodzeniu przypisano płeć żeńską, a które odczuwają dysforię płciową i nie utożsamiają się z tą płcią, to nie mamy na myśli córek, dziewczynek, kobiet - a w taki sposób są one nazywane w tekście Steina i w książce Shrier. To misgendering - pojęcie, które również powinno już być Państwu znane, choćby po spotkaniu na temat transinkluzywnego języka, które dla Państwa zorganizowali_łyśmy.

Chcemy Państwu zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, pominiętą w przedrukowanym z “Die Welt” tekście - co nasuwa nam przypuszczenie, że z Państwa strony zabrakło przyjrzenia się dokładniej książce, której recenzję dopuścili_łyście Państwo do przedruku. “Nieodwracalne szkody” Abigail Shrier nosi podtytuł “The Transgender Craze Seducing Our Daughters”, czyli w wolnym tłumaczeniu “transpłciowe szaleństwo uwodzące nasze córki”. To kalka z rasistowskich wyobrażeń o czarnych mężczyznach uwodzących i gwałcących białe dziewczynki - wyobrażeń, które przez wiele dekad napędzały nienawiść, podsycały atmosferę linczu i prowadziły do prawdziwych linczów i zbrodni sądowych. Dziś klisza ta wykorzystywana jest przez transfobki zasłaniające się troską o dziewczynki. Państwo zaś, uczuleni już na rasizm i homofobię, w dalszym ciągu traktujecie transfobię jako coś, czego nie trzeba się wstydzić, zwłaszcza, gdy jest odpowiednio grubo przypudrowana pseudofeminizmem. To transfobia uzasadniona troską o dziewczynki, w której młodym osobom odbiera się prawo do decydowania o sobie. Warto zwrócić uwagę, że właśnie dziewczynkom Shrier odmawia samostanowienia, stawiając się na pozycji ich obrończyni, co dalekie jest od feministycznego myślenia, za to brzmi znajomo patriarchalnie.

Przypuszczamy, że dziś, w roku 2021, na łamach “Gazety Wyborczej” nie ukazałby się już artykuł autorstwa ks. Oko. Za to w dalszym ciągu widzimy, jak “Gazeta Wyborcza” staje się przestrzenią dla prób wywołania paniki moralnej.

Nazywanie Abigail Shrier “najbardziej niebezpieczną kobietą w Ameryce”, jakby miało to być wielkim hołdem dla niej, to nieporozumienie. Stowarzyszenia specjalistyczne i wydawnicze dystansują się od niej nie dlatego, że mówi jakąś niewygodną prawdę, lecz dlatego, że swoimi pseudonaukowymi tezami dostarcza paliwa transfobicznej nienawiści. Shrier stoi we jednym rzędzie z Gerardem van den Aardwegiem, Paulem Cameronem i im podobnymi pseudonaukowcami, których szkodliwą działalność opisywaliście Państwo w “Gazecie Wyborczej”.

Wielka część społeczności, na rzecz której Fundacja Trans-Fuzja działa, straciła już całe zaufanie do tego, że “Gazeta Wyborcza” będzie medium ważnym dla walki o prawa osób transpłciowych. Nie bez powodu - po każdym artykule czy wywiadzie oddającym nam głos, “Gazeta” dopuszcza do druku tekst w rodzaju “Dlaczego seksbiznes cieszy się z pognębienia lingwistki?” Piotra Głuchowskiego vel “osoby z jądrami”. Czasem jest to pogardliwa kpina, czasem artykuł sprawiający wrażenie poważnego - tak jak recenzja, której opublikowanie skłoniło nas do napisania do Państwa tego listu.

Uważamy, że jako redakcja dużego opiniotwórczego medium, mogli_łybyście Państwo w końcu ustalić jedną linię redakcyjną. Kształtowanie zniuansowego, pogłębionego obrazu społecznej rzeczywistości nie oznacza wychylania się raz w stronę wykluczanej społeczności, a raz w stronę jej opresorów. Narzędzia i powinność naprawienia wyrządzonych krzywd leży w tej chwili w pełni po stronie “Gazety Wyborczej”. Wsparcie w tym procesie z naszej strony - szkolenia, wypowiedzi osób reprezentujących Fundację Trans-Fuzja dla dziennikarzy_rek “Gazety” przygotowujących materiały poruszające temat transpłciowości, nasza gotowość konsultowania kwestii, w których mają Państwo wątpliwości - nie zastąpi Państwa pracy.

Mamy świadomość, że media w wielkim stopniu wpływają na opinię publiczną, ale równocześnie starają się podążać za jej potrzebami, upodobaniami i zmieniającymi się nastrojami. Czy jednak właściwe jest podążanie za i tak rozpowszechnionymi w polskim społeczeństwie transfobicznymi postawami, boleśnie odciskającymi swe piętno na życiu osób transpłciowych? Czy “Gazeta Wyborcza” ma być medium, które tym transfobicznym nastrojom dodaje wiatru w żagle? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy Państwu do przemyślenia w gronie redakcyjnym.

Zarząd Fundacji Trans-Fuzja

Odpowiedź redakcji "Gazety Wyborczej" i Magazynu "Wolna Sobota" z 2 sierpnia 2021

Problem zbyt pochopnej - przykro nam, jeśli słowo "pochopna" jest krzywdzące, ale w tych przypadkach każde może okazać się niewłaściwe - tranzycji istnieje. Dowodem są poważne dyskusje toczące się w - i to w mainstreamie medialnym i społecznym - krajach Zachodu. To prawda, zgodnie z liczbami przytoczonymi w liście fundacji Trans-Fuzja, problem jest niszowy, ale też tekst z "Die Welt" nie twierdzi, że to masowe zjawisko. To, co niszowe w skali makro, dla tej konkretnej jednostki, która znalazła się w owych nieco ponad 2 procentach, jest całościowym nieszczęściem.

Zważywszy na ów drastyczny i często nieodwracalny charakter, warto wspomnieć również o tych kilku procentach. Również dla świadomości, że sprawy tak intymne, a jednocześnie publiczne, w sensie wpływu na postawy, opinie obywateli, nigdy nie są tak proste, jak chciałoby się uważać.

Tekst "Die Welt" opisuje książkę i zjawisko. Spokojnie i rzeczowo. Przedstawia stanowisko osób trans i ich perspektywę, jasno mówi, że odrzucają tę książkę. Wspomina o dyskryminacji osób trans na całym świecie, jak również o afiliacjach autorki książki mogących wpływać na jej perspektywę.

Natomiast tytuł tekstu, który trafił do druku, rzeczywiście okazał się niefortunny i mógł być bolesny dla wielu osób. To nie było naszą intencją, lecz okazaliśmy się nie dość wrażliwi - układając mocny, wyrazisty nagłówek łatwo w tak czułej kwestii o niedelikatność.

"Wyborcza" wspierała i wspiera osoby trans. Nie jesteśmy transfobami. Redakcja "Wolnej Soboty" już szykuje kolejne teksty pióra naszych głęboko zaangażowanych w sprawę równości praw autorek i autorów. Będziemy - jak w każdej sprawie, za którą się bierzemy - zajmować się tematem wnikliwie i solidnie.


Redakcja "Wolnej Soboty"