Fundacja Trans-Fuzja to organizacja pożytku publicznego, działająca na rzecz osób transpłciowych od 2008 roku.

Pomagamy osobom transpłciowym i interpłciowym.

Działania jakie podejmujemy to przede wszystkim:
- Prowadzenie grup wsparcia w dużych miastach Polski, takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk i Lublin,
- szkolenie specjalistów z różnych dziedzin (lekarzy, psychologów, nauczycieli, kadry szkół i instytucji),
- konsultacje i porady psychologiczne oraz prawne,
- wydawanie raportów z badań, broszur edukacyjnych,
- pełnienie roli rzecznika osób transpłciowych,
- promocja twórczości osób transpłciowych.

Naszą misją jest zmienianie rzeczywistości osób transpłciowych w Polsce, by mogły one żyć w zgodzie ze sobą, szanowane i akceptowane.

Fundacja Trans-Fuzja to powołana w 2008 roku organizacja pozarządowa skupiona na działalności na rzecz praw osób transpłciowych. Obecnie Fundacja działa w czterech obszarach - rzecznictwa, wsparcia, edukacji oraz kultury

Rzecznictwo

Rzecznictwo to przede wszystkim analiza obecnego stanu prawnego dot. kwestii zapobiegania dyskryminacji osób transpłciowych we wszystkich obszarach życia (w tym szczególnie na rynku pracy, dostępie do opieki zdrowotnej oraz prawa do prywatności), współpraca z władzami w celu zmiany praktyk i regulacji, które mogłyby działać na niekorzyść osób transpłciowych, a także nieustanna obserwacja organów międzynarodowych i ich działalności w tej kwestii. Rzecznictwo obejmuje również korespondencję z różnorodnymi instytucjami.

Nad rzecznictwem czuwa prezeska Emilia Wiśniewska, emilia.wisniewska@transfuzja.org .

Wsparcie

Wsparcie - Fundacja Trans-Fuzja prowadzi ponadto różnego rodzaju akcje mające na celu wspierać osoby transpłciowe w trudnych sytuacjach. Działalność ta opiera się przede wszystkim na grupach wsparcia i innego rodzaju spotkaniach towarzyskich oraz spotkaniach indywidualnych, a także na pomocy psychologicznej.
Więcej info
rmacji znajdziecie na podstronie POMOC.

W miarę możliwości udzielamy również pomocy prawnej. Jeśli masz problem z przebiegiem korekty płci, doświadczenie z dyskryminacją lub jakąkolwiek formą przemocy, napisz do nas na kontakt@transfuzja.org. Jako organizacja ekspercka dysponujemy różnymi formami pomocy prawnej, a każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie.

W kwestiach pomocy przy sądowej korekcie płci i innych prawnych aspektów tranzycji - kodeks cywilny i rodzinny (rozwody, kwestie rodzinne, majątkowe, itp) prosimy kontaktować naszą internetową grupę prawną - prawnik@transfuzja.org.

Uwaga! Ze względu na ograniczone zasoby ludzkie oraz finansowe nie możemy zagwarantować, że zajmiemy się każdą sprawą. Nie oznacza to jednak, że pozostajesz bez wyjścia. Fundacja posiada kontakty do przyjaznych osobom transpłciowym prawników. Współpracujemy ponadto z grupami prawnymi innych organizacji pozarządowych.

Edukacja

Edukacja - w ramach działalności edukacyjnej prowadzimy warsztaty z zakresu wiedzy o transpłciowości. Warsztaty te dotyczą zarówno podstawowych wiadomości o tej tematyce, jak i wiedzy specjalistycznej.
Jeśli macie pytania związane z warsztatami prosimy o email na adres kontakt@transfuzja.org .

Ponadto, najczęściej we współpracy z innymi organizacjami, występujemy w panelach, debatach i wykładach na temat transpłciowości oraz różnorodności płciowej. Jeśli planujesz zorganizować podobne wydarzenie prosimy o email na adres kontakt@transfuzja.org (dotyczy również wystąpień medialnych).

Działalność kulturalna

Działalność kulturalna Fundacji to organizacja i promocja wydarzeń, matro/patro/transonaty, konsultacje merytoryczne powstających projektów artystycznych. Wiemy, że kultura może wiele zmienić w sytuacji transpłciowej społeczności, pomaga lepiej zrozumieć siebie, znaleźć wspierające osoby i wreszcie - może być ważną przestrzenią bycia sobą.

Skontaktuj się z nami przez email na kontakt@transfuzja.org .

Każdy z obszarów naszej działalności wspierany jest dodatkowo różnorodnymi publikacjami i ulotkami. Część z nich prezentujemy w dziale


Bieżące informacje

Informacje na temat aktualnych wydarzeń oraz naszych akcji znajdziesz ponadto na Facebooku. Jeśli nie posiadasz tam konta - nie szkodzi. Wszystkie informacje są publicznie dostępne - możesz zasubskrybować je przez kanał RSS, bądź przejść na stronę główną, gdzie prezentujemy zarówno nowości z naszego portalu, jak i informacje udostępniane za pomocą Facebooka.

https://www.facebook.com/FundacjaTransFuzja/