Wesprzyj nas

Przelew bankowy

Możesz wspomóc naszą fundację, dokonując przelewu bankowego

dla:
Trans-Fuzja, Fundacja na Rzecz Osób Transpłciowych
ul. Noakowskiego 10 lok. 66
00-666 Warszawa

Numer konta polskiego:
Prosimy w tytule przelewu wpisywać: "darowizna"
PLN: 12 1140 1977 0000 2089 3300 1001

Numery kont zagraniczne:
Prosimy w tytule przelewu wpisywać: "donation for statutory goals"
USD: PL60114019770000208933001010
EUR: PL87114019770000208933001009
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

PayPal

transfuzjapaypal@transfuzja.org

Przekaż 1% podatku

Aby przekazać 1% podatku, w swoim zeznaniu PIT należy podać:

 • nr KRS organizacji: 0000309669

 • kwotę: nie może ona przekroczyć 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół

Przekazana kwota trafia na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Kto może przekazać 1% podatku na rzecz organizacji?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku

PIT Online z PITax.pl dostępny jest dzięki współpracy z IWOP.

Wypełnij swój PIT i przekaż 1% na OPP

numer KRS: 0000309669

1% zostanie przekazany na:

 1. tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową i orientację seksualną

 2. oddziaływanie metodą lobbingu na partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte do organów władzy, osób publicznych itp.)

 3. działalność edukacyjna

 4. wspieranie i współudział w pracach naukowych dotyczących zagadnień tożsamości płciowej i seksualności

 5. organizowanie konferencji i seminariów

 6. starania na rzecz wprowadzenia zmian do programów nauczania wychowania seksualnego w szkołach, zmierzające do usunięcia z nich treści transfobicznych i homofobicznych

 7. tworzenie własnych projektów edukacyjnych kształtujących postawy tolerancji wobec osób transpłciowych, bi- i homoseksualnych, oraz pozytywne wzorce identyfikacji płciowej i tożsamości seksualnej

 8. propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej akceptacji osób transpłciowych i mniejszości seksualnych

 9. publikacja raportów dotyczących sytuacji osób transpłciowych

 10. prowadzenie działalności wydawniczej oraz informatycznej i internetowej, a także produkcji i dystrybucji filmowej, telewizyjnej i radiowej oraz materiałów reklamowych

 11. organizowanie akcji promujących rozwój kultury (wystaw, festiwali sztuki filmowej i teatralnej i innych imprez kulturalnych), happeningów, spotkań dyskusyjnych i innych form artystycznego wyrazu

 12. współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zgodna z celami statutowymi

 13. prowadzenie badań, opracowywanie procedur prawnych i medycznych oraz rozpowszechnianie ich wyników

 14. współpraca z mediami, samorządami oraz innymi instytucjami i organami państwowymi, a także osobami fizycznymi

 15. organizowanie grup wsparcia i organizacji pomocy bezpośredniej dla osób transpłciowych i ich bliskich.